Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/2000/NQ-HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2000 (HĐND thành phố Hà Nội Khoá XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/1/2000)
Còn hiệu lực
04/2000/NQ-HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2000 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000)
Còn hiệu lực
05/2000-NQ/HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 1998 (HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/01/2000)
Còn hiệu lực
02-1999-NQ/HĐ 14/12/1999 NGHỊ QUYẾT V/V XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII - NHIỆM KỲ 1999-2004 (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999)
Còn hiệu lực
02-1999-NQ/HĐ 14/12/1999 NGHỊ QUYẾT V/V XÁC NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ CÁC CHỨC DANH CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHOÁ XII - NHIỆM KỲ 1999-2004 (HĐND TP Khoá XII, Kỳ họp thứ nhất, ngày 13 và ngày 14/12/1999)
Còn hiệu lực
01/1999/NQ-HĐ 13/12/1999 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XÁC NHẬN TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XII, NHIỆM KỲ 1999-2004
Còn hiệu lực

Tổng số : 466 văn bản / 47 trang

Trang :