Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
53/1999/QĐ-UB 06/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
51/1999/QĐ-UB 23/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
49/1999/QĐ-UB 22/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
50/1999/QĐ-UB 22/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
48/1999/QĐ-UB 17/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
47/1999/QĐ-UB 14/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
57/1999/QĐ-UB 14/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
46/1999/QĐ-UB 09/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
45/1999/QĐ-UB 04/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
43/1999/QĐ-UB 29/05/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2899 văn bản / 290 trang

Trang :