Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
08/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
07/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải
Còn hiệu lực
09/2019/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức phụ cấp đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực ở xã (nơi chưa bố trí Công an chính quy) trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
16/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
13/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Mạnh Phú
Còn hiệu lực
12/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đề nghị điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm
Còn hiệu lực
14/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghi quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
15/NQ-HĐND 10/07/2019 Nghi quyết số 15/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021
Còn hiệu lực
07/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
04/2019/NQ-HĐND 08/07/2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 293 văn bản / 30 trang

Trang :