Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
17/1999/QĐ-UB 26/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
16/1999/QĐ-UB 26/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
13/1999/QĐ-UB 23/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
14/1999/QĐ-UB 23/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
12/1999/QĐ-UB 18/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
10/1999/QĐ-UB 15/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
11/1999/QĐ-UB 15/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
09/1999/QĐ-UB 08/03/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
07/1999/QĐ-UB 26/01/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
06/1999/QĐ-UB 21/01/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2885 văn bản / 289 trang

Trang :