Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
61/2013/QĐ-UBND 22/12/2013 Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh đối với chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
59/2013/QĐ-UBND 19/12/2013 Quyết định số 59/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
58/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
57/2013/QĐ-UBND 17/12/2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
56/2013/QĐ-UBND 11/12/2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
55/2013/QĐ-UBND 05/12/2013 Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
54/2013/QĐ-UBND 03/12/2013 Quyết định số 54/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
53/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
52/2013/QĐ-UBND 28/11/2013 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự cũ được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
51/2013/QĐ-UBND 22/11/2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).
Văn bản hết hiệu lực một phần

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :