Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
17/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
16/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2008
Còn hiệu lực
15/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực
14/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Hết hiệu lực
13/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực
18/2009/NQ-HĐND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực
12/2009/NQ-UBND 09/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực

Tổng số : 358 văn bản / 36 trang

Trang :