Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
49/2022/QĐ-UBND 30/12/2022 Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch
Còn hiệu lực
46/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
45/2022/QĐ-UBND 13/12/2022 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
29/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
33/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc chương trình phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030
Còn hiệu lực
34/NQ-HĐND 10/12/2022 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
36/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022
Còn hiệu lực

Tổng số : 2977 văn bản / 298 trang

Trang :
Ứng dụng portlet này đã được gỡ bỏ. Bạn hãy cài đặt lại hay gỡ đi khỏi trang.