Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
26/CT-UBND 03/12/2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2011.
Còn hiệu lực
24/CT-UBND 02/12/2010 Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác tăng cường đảm bảo trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
25/CT-UBND 02/12/2010 Chỉ thị số 25/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 17/11/2010 Chỉ thị số 23/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá để ổn định tình hình thị trường Hà Nội những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 12/11/2010 Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về một số biện pháp tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các nhà chung cư cao tầng trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
21/CT-UBND 03/11/2010 Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2010-2011 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 25/10/2010 Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2010 - 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/CT-UBND 06/09/2010 Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 06/08/2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010.
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 03/08/2010 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :