Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
33/CT-UBND 07/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô năm 2009 – 2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
32/CT-UBND 02/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
31/CT-UBND 27/11/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
30/CT-UBND 24/11/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng chuẩn bị phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Còn hiệu lực
29/CT-UBND 20/11/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010.
Còn hiệu lực
28/CT-UBND 28/10/2009 Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tăng cường quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
27/CT-UBND 20/10/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
26/CT-UBND 05/10/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội V/v đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới "Kỷ niệm 1000 năm
Còn hiệu lực
25/CT-UBND 01/09/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
24/CT-UBND 18/08/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :