Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
36/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
38/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
32/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc thành lập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
Còn hiệu lực
31/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022
Còn hiệu lực
31/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
30/2022/NQ-HĐND 10/12/2022 Quy định về Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô"
Còn hiệu lực
39/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Trưởng ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
40/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
41/NQ-HĐND 10/12/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
Còn hiệu lực
25/2022/NQ-HĐND 08/12/2022 Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động hằng năm của Đại diện các Ban liên lạc tù chính trị thành phố Hà Nội và nội dung, mức tặng quà của Thành phố tới các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán; kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7; ngày Quốc khánh 02/9; ngày Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu
Còn hiệu lực

Tổng số : 2971 văn bản / 298 trang

Trang :