Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/2022/QĐ-UBND 14/10/2022 Về việc ban hành Quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
34/2022/QĐ-UBND 10/10/2022 Ban hành Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
33/2022/QĐ-UBND 03/10/2022 Về việc ban hành "Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội"
Còn hiệu lực
32/2022/QĐ-UBND 16/09/2022 Về việc Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
24/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc điều chỉnh tổng biên chế viên chức thành phố Hà Nội năm 2022 và giao bổ sung viên chức giáo viên năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
17/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
18/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022 - 2023
Còn hiệu lực
19/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định mức hỗ trợ, động viên đối với công chức, viên chức, lao động hợp đồng lĩnh vực y tế tại các cơ quan, đơn vị công lập trực thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
23/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc Thông qua Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 2971 văn bản / 298 trang

Trang :