Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/CT-UBND 03/07/2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 13/04/2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
07/CT-UBND 21/03/2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 20/03/2012 Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội năm 2012.
Còn hiệu lực
05/CT-UBND 15/03/2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
Còn hiệu lực
04/CT-UBND 08/03/2012 Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 15/02/2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012.
Còn hiệu lực
24/CT-UBND 27/12/2011 Chỉ thị số 24/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước và xả thải nước vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 20/12/2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
22/CT-UBND 16/12/2011 Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :