Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
52/1999/QĐ-UB 21/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
55/1999/QĐ-UB 13/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ Về việc ban hành bản: qui định tổ chức "mạng lưới" bảo vệ thực vật (BVTV) cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội
Hết hiệu lực
56/1999/QĐ-UB 13/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
54/1999/QĐ-UB 10/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
53/1999/QĐ-UB 06/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
51/1999/QĐ-UB 23/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
49/1999/QĐ-UB 22/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
50/1999/QĐ-UB 22/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
48/1999/QĐ-UB 17/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
47/1999/QĐ-UB 14/06/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2773 văn bản / 278 trang

Trang :