Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/CT-UBND 14/12/2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/CT-UBND 28/11/2011 Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
19/CT-UBND 21/11/2011 Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2012.
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 21/11/2011 Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012.
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 15/11/2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2011-2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 10/11/2011 Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2020.
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 28/10/2011 Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 18/10/2011 Chỉ thị số 14/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
12/CT-UBND 27/07/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 05/07/2011 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :