Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
61/1999/QĐ-UB 30/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
62/1999/QĐ-UB 30/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
60/1999/QĐ-UB 24/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
59/1999/QĐ-UB 23/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
58/1999/QĐ-UB 22/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
52/1999/QĐ-UB 21/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
55/1999/QĐ-UB 13/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ Về việc ban hành bản: qui định tổ chức "mạng lưới" bảo vệ thực vật (BVTV) cơ sở tại các xã ngoại thành Hà Nội
Hết hiệu lực
56/1999/QĐ-UB 13/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
54/1999/QĐ-UB 10/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
53/1999/QĐ-UB 06/07/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 2688 văn bản / 269 trang

Trang :