Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/2003/CT-UB 03/03/2003 Về việc : Triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003
Còn hiệu lực
07/2003/CT-UB 26/02/2003 Về việc thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, công tác Quân sự địa phương Năm 2003.
Còn hiệu lực
32/2003/NQ-HĐ 13/02/2003 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM 2003.
Còn hiệu lực
22/2002/NQ-HĐ 18/01/2002 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2002 (HĐND Thành phố Hà Nội - Khóa XII, Kỳ họp thứ 6, từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002)
Còn hiệu lực
02/2002/CT-UB 04/01/2002 Về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
Còn hiệu lực
10/2001/NQ-HĐ 04/01/2001 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2001 (HĐND Thành phố Hà Nội Khóa XII, Kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001)
Còn hiệu lực
03/2000/NQ-HĐ 25/01/2000 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, AN NINH QUỐC PHÒNG CỦA THỦ ĐÔ NĂM 2000 (HĐND thành phố Hà Nội Khoá XII, Kỳ họp thứ 2, từ ngày 20 đến ngày 24/1/2000)
Còn hiệu lực
101/1999/QĐ-UB 30/11/1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 38 văn bản / 4 trang

Trang :