Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
40/2008/QĐ-UBND 07/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
39/2008/QĐ-UBND 26/06/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/v công bố đơn giá công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
36/2008/QĐ-UBND 23/06/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc điều chỉnh giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 151/2007/QĐ-UBND ngày 31/12/2007 của UBND Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
16/QĐ-UBND 10/04/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
15/2008/QĐ-UBND 10/04/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
17/2008/QĐ-UBND 31/03/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Thành phố Hà Nội- phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội-phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
41/2008/QĐ-UBND 01/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
137/2007/QĐ-UBND 01/01/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
99/2007/QĐ-UBND 20/08/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
17/2007/CT-UBND 02/08/2007 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 105 văn bản / 11 trang

Trang :