Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
39/2015/QĐ-UBND 30/12/2015 Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
97/2014/QĐ-UBND 29/12/2014 Quyết định số 97/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.
Hết hiệu lực
95/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 Quyết định số 95/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
35/2014/QĐ-UBND 15/08/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
29/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
17/2014/QĐ-UBND 31/03/2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm, thay thế cho bảng giá đất huyện Từ Liêm ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND Thành phố quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.
Hết hiệu lực
49/2013/QĐ-UBND 11/11/2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
46/2013/QĐ-UBND 25/10/2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
29/2013/QĐ-UBND 01/08/2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
17/2013/NQ-HĐND 23/07/2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 2,3 điều 16 Luật thủ đô).
Còn hiệu lực

Tổng số : 171 văn bản / 18 trang

Trang :