Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/2013/QĐ-UBND 24/06/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
12/2013/QĐ-UBND 12/04/2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
50/2012/QĐ-UBND 28/12/2012 Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc điều chỉnh, sửa đổi Bộ đơn giá sản phẩm đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
26/2012/QĐ-UBND 21/09/2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
13/2012/QĐ-UBND 14/06/2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị" ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/CT-UBND 13/04/2012 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý sử dụng, vận hành cần trục tháp trong thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
35/2011/QĐ-UBND 05/12/2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
20/2011/QĐ-UBND 05/07/2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành quy chế bàn giao, tiếp nhận quản lý công trình nhà ở, căn hộ và các hạng mục công trình xây dựng phụ trợ thuộc các khu chung cư phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
45/2010/QĐ-UBND 13/09/2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
34/2010/QĐ-UBND 16/08/2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
Hết hiệu lực

Tổng số : 171 văn bản / 18 trang

Trang :