Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
182/2006/QĐ-UBND 29/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
172/2006/QĐ-UBND 20/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
141/2006/QĐ-UBND 11/08/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
68/2006/QĐ-UB 25/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
72/2006/QĐ-UB 18/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
28/2006/QĐ-UB 17/03/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
16/2006/QĐ-UB 21/02/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
15/2006/QĐ-UB 21/02/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
12/2005/NQ-HĐND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
140 /2005/QĐ-UB 20/09/2005 QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 166 văn bản / 17 trang

Trang :