Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/2004/QĐ-UB 04/02/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
09/2004/QĐ - UB 14/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
04/2004/QĐ-UB 12/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
05/2004/QĐ-UB 12/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
03/2004/QĐ-UB 09/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
135/2001/QĐ-UB 28/12/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
121/2003/QĐ-UB 03/10/2003 Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2003 các khoản thu: Tiền sử dụng đất; Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ nhà, đất.
Còn hiệu lực
119/2003/QĐ-UB 02/10/2003 Về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất đấu giá quyền sử dụng đất đợt I trong Khu đô thị mới Cầu Giấy, tỷ lệ 1/500
Còn hiệu lực
118/2003/QĐ-UB 30/09/2003 Về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Đỉnh - huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500
Còn hiệu lực
114/2003/QĐ-UB 25/09/2003 Ban hành Quy định tạm thời về quản lý và sử dụng các khoản thu phạt vi phạm hành chính trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 168 văn bản / 17 trang

Trang :