Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35 /2004/QĐ-UB 12/03/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
31/2004/QĐ-UB 08/03/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
09/2004/CT-UB 26/02/2004 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
14/2004/QĐ-UB 04/02/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
09/2004/QĐ - UB 14/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
04/2004/QĐ-UB 12/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
05/2004/QĐ-UB 12/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
03/2004/QĐ-UB 09/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
135/2001/QĐ-UB 28/12/2003 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
121/2003/QĐ-UB 03/10/2003 Về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách năm 2003 các khoản thu: Tiền sử dụng đất; Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Lệ phí trước bạ nhà, đất.
Còn hiệu lực

Tổng số : 171 văn bản / 18 trang

Trang :