Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
11/CT-UBND 12/05/2010 Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường giáo dục pháp luật và đạo đức, nếp sống cho học sinh.
Còn hiệu lực
04/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
06/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
42/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
60/2008/QĐ-UBND 04/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
59/2008/QĐ-UBND 03/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
147/2007/QĐ-UBND 25/12/2007