Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
34/2012/QĐ-UBND 23/11/2012 Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác kỹ thuật chăn nuôi thú y, thú y viên thôn, bản; kỹ thuật trồng trọt bảo vệ thực vật thuộc các xã, phường, thị trấn về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.
Còn hiệu lực
17/2012/QĐ-UBND 09/07/2012 Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
16/2012/QĐ-UBND 06/07/2012 Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Văn bản hết hiệu lực một phần
03/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển nông nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
04/2012/NQ-HĐND 05/04/2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn TP Hà Nội giai đoạn 2012-2016.
Văn bản hết hiệu lực một phần
05/CT-UBND 15/03/2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012.
Còn hiệu lực
03/CT-UBND 15/02/2012 Chỉ thị số 03/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2012.
Còn hiệu lực
23/CT-UBND 20/12/2011 Chỉ thị số 23/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2011-2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/CT-UBND 14/12/2011 Chỉ thị số 21/CT-UBND của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
17/CT-UBND 15/11/2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2011-2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 55 văn bản / 6 trang

Trang :