Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
50/2010/QĐ-UBND 09/10/2010 Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ban hành quy định về "Cơ chế chính sách đầu tư, hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chôn lấp rác thải nông thôn trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực
33/2010/QĐ-UBND 12/08/2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành Quy định về giải thể, xoá tên hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/CT-UBND 06/08/2010 Chỉ thị số 18/CT-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010.
Còn hiệu lực
08/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị số 08/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống lụt bão năm 2010.
Còn hiệu lực
09/CT-UBND 22/04/2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Tai Xanh ở lợn.
Còn hiệu lực
03/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
01/2010/QĐ-UBND 11/01/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
17/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
33/CT-UBND 07/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô năm 2009 – 2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
32/CT-UBND 02/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực

Tổng số : 50 văn bản / 5 trang

Trang :