Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
31/CT-UBND 27/11/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
27/CT-UBND 20/10/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
104/2009/QĐ-UBND 24/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
93/2009/QĐ-UBND 29/08/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
79/2009/QĐ-UBND 11/06/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
70/2009/QĐ-UBND 29/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
71/2009/QĐ-UBND 29/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
67/2009/QĐ-UBND 23/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 15/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 07/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 50 văn bản / 5 trang

Trang :