Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
03/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về xây dựng nông thôn mới TP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, định hướng 2030.
Còn hiệu lực
01/2010/QĐ-UBND 11/01/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước và mức trần dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
17/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết của từng tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020.
Còn hiệu lực
33/CT-UBND 07/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng mùa khô năm 2009 – 2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
32/CT-UBND 02/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2009-2010 trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
31/CT-UBND 27/11/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.
Còn hiệu lực
27/CT-UBND 20/10/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
104/2009/QĐ-UBND 24/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh Rau an toàn trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
93/2009/QĐ-UBND 29/08/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
79/2009/QĐ-UBND 11/06/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 55 văn bản / 6 trang

Trang :