Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
70/2009/QĐ-UBND 29/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
71/2009/QĐ-UBND 29/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
67/2009/QĐ-UBND 23/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
16/CT-UBND 15/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
15/CT-UBND 07/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 55 văn bản / 6 trang

Trang :