Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
113/2003/QĐ-UB 23/09/2003 V/v thành lập Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội
Hết hiệu lực
106/2003/QĐ-UB 03/09/2003 Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án Tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 – 2005 Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
76/2003/QĐ-UB 30/06/2003 Về việc :Ban hành quy định tạm thời áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đối với Công ty vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội
Còn hiệu lực
21/2003/CT-UB 13/06/2003 Về việc Tổng kết 25 năm hoạt động khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
48/2003/QĐ-UB 21/04/2003 Về việc thành lập Trung tâm Tin học thuộc Văn phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
157/2002/QĐ-UB 21/11/2002 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo,
Hết hiệu lực
150/2002/QĐ-UB 11/11/2002 Về việc ban hành Quy định phù hiệu, cấp hiệu, biền hiệu, thẻ Thanh tra
Hết hiệu lực
29/2002/NQ-HĐ 19/07/2002 NGHỊ QUYẾT Thông qua “Quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô” và “Quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao”.
Còn hiệu lực
80/2002/QĐ-UB 31/05/2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
10/2002/CT-UB 20/03/2002 Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát lòng sông địa bàn Thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 27 văn bản / 3 trang

Trang :