Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
62/2013/QĐ-UBND 22/12/2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
03/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.
Còn hiệu lực
15/2013/QĐ-UBND 09/05/2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
06/2013/QĐ-UBND 25/01/2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ban hành Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
39/2012/QĐ-UBND 19/12/2012 HNP - Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
23/2012/QĐ-UBND 05/09/2012 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Còn hiệu lực
15/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Còn hiệu lực
17/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2012-2015.
Hết hiệu lực
09/2012/NQ-HĐND 13/07/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về Quy hoạch phát triển thủy lợi thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực

Tổng số : 57 văn bản / 6 trang

Trang :