Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/2016/NQ-HĐND 03/08/2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
23/2016/QĐ-UBND 28/07/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối với các đối tượng là nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin được nuôi dưỡng, chăm sóc tại các trung tâm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Còn hiệu lực
08/2016/QĐ-UBND 21/03/2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
01/2016/QĐ-UBND 20/01/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
36/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách Những bông hoa đẹp thành phố Hà Nội”
Hết hiệu lực
35/2015/QĐ-UBND 03/12/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
14/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/2015/QĐ-UBND 29/07/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
18/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần

Tổng số : 71 văn bản / 8 trang

Trang :