Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
35/2015/QĐ-UBND 03/12/2015 Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2015/NQ-HĐND 02/12/2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/2015/QĐ-UBND 03/08/2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Thi đua, Khen thưởng thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
20/2015/QĐ-UBND 29/07/2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
19/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
02/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 66 văn bản / 7 trang

Trang :