Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
99/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
17/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 17/2014/HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội V/v đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
78/2014/QĐ-UBND 31/10/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mưc trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
33/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
28/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
08/2014/NQ-HĐND 11/07/2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
04/2014/NQ-HĐND 09/07/2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
48/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
42/2013/QĐ-UBND 09/10/2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
16/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyên của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực

Tổng số : 66 văn bản / 7 trang

Trang :