Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
19/2015/QĐ-UBND 28/07/2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
02/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
10/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 207/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
06/2015/QĐ-UBND 08/04/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động thông tin quảng cáo trên báo chí, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trên mạng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
01/2015/QĐ-UBND 19/01/2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
99/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
17/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 17/2014/HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội V/v đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
78/2014/QĐ-UBND 31/10/2014 Quyết định số 78/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định mưc trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội sống tại cộng đồng và tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.
Sửa đổi bổ sung
33/2014/QĐ-UBND 14/08/2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy chế xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" ban hành kèm theo Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
28/2014/QĐ-UBND 22/07/2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 71 văn bản / 8 trang

Trang :