Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
21/2010/QĐ-UBND 31/05/2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
35/CT-UBND 24/12/2009 Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội V/v tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 tại Thủ đô Hà Nội
Còn hiệu lực
26/CT-UBND 05/10/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội V/v đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới "Kỷ niệm 1000 năm
Còn hiệu lực
94/2009/QĐ-UBND 03/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
69/2009/QĐ-UBND 28/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
14/CT-UBND 01/04/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/CT-UBND 18/03/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/CT-UBND 24/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2008/CT-UBND 24/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
45/2008/QĐ-UBND 11/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 66 văn bản / 7 trang

Trang :