Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
84/2009/QĐ-UBND 11/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
12/CT-UBND 31/03/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
11/CT-UBND 23/03/2009 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
11/2008/CT-UBND 30/12/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
95/2007/QĐ-UBND 27/08/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
36/2007/QĐ-UBND 13/04/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
22/2007/QĐ-UBND 24/02/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
217/2006/QĐ-UBND 21/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
210/2006/QĐ-UBND 09/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
212/2006/QĐ-UBND 01/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 30 văn bản / 3 trang

Trang :