Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
58/2007/QĐ-UBND 13/06/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn Sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội
Hết hiệu lực
54/2007/QĐ-UBND 18/05/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
218/2006/QĐ-UBND 07/12/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
202/2006/QĐ-UBND 29/11/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
160/2006/QĐ-UBND 07/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
66/2006/QĐ-UBND 15/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
12/2006/QĐ-UB 08/02/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
04/2006/QĐ-UB 03/01/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
184/2003/QĐ-UB 13/01/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực

Tổng số : 29 văn bản / 3 trang

Trang :