Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
10/2005/NQ-HDND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
47/2003/NQ-HĐ 18/12/2003 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 102 văn bản / 11 trang

Trang :