Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/2010/NQ-HĐND 21/04/2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
10/2010/QĐ-UBND 11/02/2010 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v quy định mức trợ cấp hàng tháng cho cán bộ, công nhân viên tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội và các Trung tâm điều dưỡng người có công của Thành phố thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý.
Còn hiệu lực
106/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của TP Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
102/2009/QĐ-UBND 23/09/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v sửa đổi điểm 1, điều 1 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND Thành phố.
Hết hiệu lực
91/2009/QĐ-UBND 22/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI V/v ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của TP Hà Nội
Văn bản hết hiệu lực một phần
23/CT-UBND 17/07/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
90/2009/QĐ-UBND 16/07/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
21/CT-UBND 08/07/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
86/2009/QĐ-UBND 07/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Hà Nội
Hết hiệu lực

Tổng số : 112 văn bản / 12 trang

Trang :