Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
86/2009/QĐ-UBND 07/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Hà Nội
Hết hiệu lực
08/CT-UBND 09/03/2009 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
41/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
45/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
44/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
58/2008/QĐ-UBND 02/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
43/2009/QĐ-UBND 01/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
06/CT-UBND 26/11/2008 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
02/2008/NQ-HĐND 19/04/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
04/2008/NQ-HĐND 19/04/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 103 văn bản / 11 trang

Trang :