Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
23/CT-UBND 17/07/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
90/2009/QĐ-UBND 16/07/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v tập trung nuôi dưỡng người lang thang xin ăn, người tâm thần lang thang trên địa bàn TP Hà Nội.
Hết hiệu lực
21/CT-UBND 08/07/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
86/2009/QĐ-UBND 07/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm Thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Hà Nội
Hết hiệu lực
08/CT-UBND 09/03/2009 CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
41/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
45/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
44/2009/QĐ-UBND 15/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
58/2008/QĐ-UBND 02/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 107 văn bản / 11 trang

Trang :