Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
38/2009/CT-UBND 31/12/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh đại lý Internet trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
114/2009/QĐ-UBND 16/11/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành "Quy định về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (Trạm BTS) trên địa bàn TP Hà Nội".
Hết hiệu lực
111/2009/QĐ-UBND 19/10/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT, VT) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 13 văn bản / 2 trang

Trang :