Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
01/CT-UBND 05/01/2011 Về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội.
Còn hiệu lực
58/2010/QĐ-UBND 17/12/2010 Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
Hết hiệu lực
53/2010/QĐ-UBND 18/11/2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
Hết hiệu lực
52/2010/QĐ-UBND 25/10/2010 Quyết định số 52/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
97/2009/QĐ-UBND 07/09/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
24/CT-UBND 18/08/2009 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
91/2009/QĐ-UBND 22/07/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Văn bản hết hiệu lực một phần
05/2009/NQ-HĐND 17/07/2009 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
66/2009... 20/05/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
21/2009/QDD-UBND 19/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :