Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
29/2009/QĐ-UBND 19/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
28/2009/QĐ-UBND 19/01/2009 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
46/2008/QĐ-UBND 31/10/2008 Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
20/2008/QĐ-UBND 08/10/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
94/2009/QĐ-UBND 03/09/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
44/2008/QĐ-UBND 25/07/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
25/2008/QĐ-UBND 24/05/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
07/2008/NQ-HĐND 19/04/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2008/NQ-HĐND 27/03/2008 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/2008/QĐ-UBND 23/03/2008 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :