Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
27/2008/QĐ-UBND 01/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
27/2008/QĐ-UBND 01/01/2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
17/2006/NQ-HĐND 09/12/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
180/2006/QĐ-UBND 28/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
176/2006/QĐ-UBND 25/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
165/2006/QĐ-UBND 19/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
167/2006/QĐ-UBND 19/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
166/2006/QĐ-UBND 19/09/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
142/2006/QĐ-UBND 14/08/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
120/2006/QĐ-UBND 05/08/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :