Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
09/2006/NQ-HĐND 22/07/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
08/2006/NQ-HĐND 22/07/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
10/2006/NQ-HĐND 22/07/2006 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
113/2006/QĐ-UBND 04/07/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
92/2006/QĐ-UBND 01/07/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
112/2006/QĐ-UBND 30/06/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
79/2006/QĐ-UBND 11/06/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
11/2006/CT-UB 05/06/2006 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
67/2006/QĐ-UBND 30/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
81/2006/QĐ-UBND 26/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :