Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
51/2006/QĐ-UBND 04/05/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
39/2006/QĐ-UBND 19/04/2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
14/2005/NQ-HĐND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
19/2005/NQ-HĐND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
16/2005/NQ-HĐND 09/12/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
6693/QĐ-UB 29/09/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
23/2005/CT-UB 05/09/2005 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
01/2005/NQ-HĐND 05/08/2005 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
03/2005/NQ-HĐ 05/08/2005 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
86/2005/QĐ - UB 08/06/2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :