Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
166/2004/QĐ-UB 03/11/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
155/2004/QĐ-UB 13/10/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
155/2004/QĐ-UB 13/10/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Hết hiệu lực
154/2004/QĐ-UB 12/10/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
153/2004/QĐ-UB 30/09/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
152/2004/QĐ-UB 27/09/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
142/2004/QĐ-UB 09/09/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Hết hiệu lực
131/2004/QĐ- UB 23/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
134/2004/QĐ- UB 23/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
132/2004/QĐ- UB 23/08/2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 563 văn bản / 57 trang

Trang :