Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
02/2014/QĐ-UBND 16/01/2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v bổ sung, sửa đổi một số điều Quyết định số 114/2009/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 của UBND thành phố Hà Nội về quản lý, cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động (trạm BTS) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
01/2014/QĐ-UBND 14/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
72/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định số 72/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
71/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.
Còn hiệu lực
70/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Quyết định số 70/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm.
Còn hiệu lực
69/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Quyết định số 69/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ công trình cấp nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Văn bản hết hiệu lực một phần
68/2013/QĐ-UBND 30/12/2013 Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v ban hành Quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
63/2013/QĐ-UBND 25/12/2013 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội V/v quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014.
Hết hiệu lực
62/2013/QĐ-UBND 22/12/2013 Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
60/2013/QĐ-UBND 22/12/2013 Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về viêc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :