Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
113/2009/QĐ-UBND 21/10/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đô thị trên địa bàn TP Hà Nội
Hết hiệu lực
27/CT-UBND 20/10/2009 Chỉ thị của UBND TP Hà Nội V/v tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng "Quỹ hỗ trợ nông dân" Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
112/2009/QĐ-UBND 20/10/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội
Còn hiệu lực
111/2009/QĐ-UBND 19/10/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành quy định chế độ phụ cấp đặc thù áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông (CNTT, VT) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
110/2009/QĐ-UBND 13/10/2009 Quyết định của UBND TP Hà Nội V/v điều chỉnh, bổ sung quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND Thành phố về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
109/2009/QĐ-UBND 07/10/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực
26/CT-UBND 05/10/2009 Chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội V/v đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới "Kỷ niệm 1000 năm
Còn hiệu lực
107/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 09/1/2009 của UBND Thành phố về việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn Hà Nội.
Hết hiệu lực
108/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.
Hết hiệu lực
106/2009/QĐ-UBND 29/09/2009 Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của TP Hà Nội trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn Thành phố.
Hết hiệu lực

Tổng số : 415 văn bản / 42 trang

Trang :