Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
14/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Hết hiệu lực
13/2009/NQ-UBND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
Còn hiệu lực
18/2009/NQ-HĐND 11/12/2009 Nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực
12/2009/NQ-UBND 09/12/2009 Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2010
Còn hiệu lực

Tổng số : 214 văn bản / 22 trang

Trang :