Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
12/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
14/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô.
Còn hiệu lực
15/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội động nhân dân Thành phố Hà Nội về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 Điều 12 Luật Thủ đô)
Văn bản hết hiệu lực một phần
16/2013/NQ-HĐND 17/07/2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chính sách khuyến khích đầu tư, huy động đóng góp tự nguyên của tổ chức cá nhân vào việc xây dựng công trình văn hóa, công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí và bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn Thủ đô (Theo điểm a khoản 3 Điều 11 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
04/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND cửa Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học và công nghệ và các nhà khoa học và công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô (Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
03/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn; khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô và các phương tiện cơ giới khác; áp dụng công nghệ cao trong quản lý, điều hành hệ thống giao thông vận tải.
Hết hiệu lực
06/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Quy định về tỷ lệ diện tích ở, nhà ở để phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Hà Nội (Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 16 Luật Thủ đô).
Còn hiệu lực
07/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách ưu tiên đầu tư và huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, thuận tiện ở ngoại thành.
Còn hiệu lực
05/2013/NQ-HĐND 12/07/2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội Giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.
Còn hiệu lực
01/2013/NQ-HĐND 02/07/2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực

Tổng số : 356 văn bản / 36 trang

Trang :