Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
22/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/2022/NQ-HĐND 12/09/2022 Về việc quy định một số nội dung chi và mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND 22/07/2022 Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Còn hiệu lực
16/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 Về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố
Còn hiệu lực
07/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND 08/07/2022 Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030
Còn hiệu lực
17/NQ-HĐND 08/07/2022 Về danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 1)
Còn hiệu lực
06/2022/NQ-HĐND 08/07/2022 Về việc quy định mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm hành chính về xây dựng tại các quận thuộc thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
19/NQ-HĐND 08/07/2022 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội năm 2023
Còn hiệu lực
01/2022/NQ-HĐND 06/07/2022 Về việc sửa đổi mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực

Tổng số : 411 văn bản / 42 trang

Trang :
Ứng dụng portlet này đã được gỡ bỏ. Bạn hãy cài đặt lại hay gỡ đi khỏi trang.