Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
07/2015/NQ-HĐND 01/12/2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh mức thu phí chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
Hết hiệu lực
05/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về thành lập Sở Du lịch thành phố Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
03/2015/NQ-HĐND 08/07/2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hà Nội về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
Còn hiệu lực
04/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với bà Châu Thị Thu Nga.
Còn hiệu lực
01/2015/NQ-HĐND 06/07/2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2015 của thành phố Hà Nội.
Hết hiệu lực
17/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 17/2014/HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội V/v đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội.
Còn hiệu lực
18/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
16/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về điều chỉnh danh mục và tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015.
Hết hiệu lực
13/2014/NQ-HĐND 03/12/2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
Hết hiệu lực
15/2014/NQ-HĐND 03/12/2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 163 văn bản / 17 trang

Trang :