Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
05/2002/CT-UB 12/01/2002 Về việc : Triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách Thành phố năm 2002
Còn hiệu lực
03/2002/CT-UB 11/01/2002 Về việc:Tổ chức phục vụ Tết Nhâm Ngọ 2002 tại Thủ đô Hà Nội.
Còn hiệu lực
02/2002/CT-UB 04/01/2002 Về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
Còn hiệu lực
01/2002/CT-UB 02/01/2002 Về việc tăng cường quản lý, giữ gìn vệ sinh,bảo vệ môi trường thành phố Hà Nội
Còn hiệu lực
37/2001/CT-UB 12/12/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
36/2001/CT-UB 19/11/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
35/2001/CT-UB 13/11/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
34/2001/CT-UB 18/10/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
32/2001/CT-UB 24/09/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
31/2001/CT- UB 19/09/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :