Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
30/2001/CT-UB 31/08/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
29/2001/CT- UB 24/08/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
28/2001/CT-UB 17/08/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
27/2001/CT- UB 13/08/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
26/2001/CT- UB 09/08/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
25/2001/CT-UB 26/07/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực
24/2001/CT-UB 24/07/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
23/2001/CT- UB 13/07/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
22/2001/CT- UB 12/07/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ
Còn hiệu lực
21/2001/CT- UB 06/07/2001 CHỈ THỊ CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Còn hiệu lực

Tổng số : 259 văn bản / 26 trang

Trang :